Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 21 martie 2017

Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 21 martie 2017

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Videograme din România convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR pentru data de 21 martie 2017, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, Bucureşti:

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2016;
 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2016 (document de raportare către ORDA);
 4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016;
 5. Alegerea cenzorului;
 6. Prezentarea Raportului “Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
 7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2017;
 8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
 9. Aprobarea modificărilor aduse la Statutul UPVR;
 10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017;
 11. Alegerea componenței Consiliului Director al UPVR;
 12. Prezentarea procesului de verbal de control al ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiunilor făcute de către UPVR;
 13. Stabilirea cuantumului cotizației de membru și a cuantumului privind taxa de co-producții.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPVR (în baza art. 134 ind. 1 alin. 3 si 4 din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată).

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, Adunarea Generală, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică 22 martie 2017, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţã la adresa de e-mail office@upvr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugaţi să se prezinte cu ştampila societăţii.