Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 24 martie 2016

Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 24 martie 2016

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Videograme din România, convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR, pentru data de 24 martie 2016, ora 14:00, în locația din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, etajul 11, sector 2, Bucureşti:

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2015;
 2. Aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2015, a bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli si a bilanțului contabil;
 3. Aprobarea dării de seamă anuale pe anul 2015 (document de raportare către ORDA);
 4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activităţii economico-financiare aferente anului 2015;
 5. Alegerea cenzorului;
 6. Prezentarea raportului“Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii”;
 7. Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2016;
 8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri şi cheltuieli pe anul 2016;
 9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPVR;
 10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiţie, informaƫiilor ce vor fi luate în calculul repartiƫiei precum şi a modului de calcul pentru anul 2016;
 11. Alegerea membrilor „Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii”;
 12. Prezentarea procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014 şi a observaƫiilor şi obiecƫiunilor acestora făcute de către UPVR;
 13. Prezentarea raportului de control ANAF;
 14. Stabilirea cuantumului cotizaƫiei de membru și a cuantumului privind taxa co-productii.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPVR (în baza art. 134 ind. 1 alin. 3 si 4 din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată).

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, Adunarea Generală, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică 25 martie 2016, ora 14:00, în locația din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, etajul 11, sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii UPVR sunt rugaţi să confirme participarea la şedinţã la tel. 021.222.20.45.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugaţi să se prezinte cu ştampila societăţii.