Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 27 martie 2019

Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 27 martie 2019

Stimați membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Videograme din România convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR pentru data de 27 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, Bucureşti.
 


ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2018;
 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2018;
 4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018;
 5. Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;
 6. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
 7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
 8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2019;
 9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
 10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;
 11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPVR;
 12. Aprobarea regulamentului de vot;
 13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPVR, aprobarea cotizației de membru anualăși a taxei anuale pentru calcularea distinctăa remunerațiilor aferente co-producțiilor;
 14. Aprobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartiție pentru anul 2019 ;
 15. Diverse

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare,  Adunarea Generală, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică 28 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţã la adresa de e-mail office@upvr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugaţi să se prezinte cu ştampila societăţii.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPVR, în baza art. 170  alin.7 din Legea nr. 8/1996 republicată.