Despre Noi

Despre Noi

Uniunea Producatorilor de Videograme din Romania (UPVR) este un organism de gestiune colectiva care are ca principal obiect de activitate (scop asumat) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea videogramelor, a caror gestiune i-a fost incredintata direct (prin mandat) sau indirect (prin contractele încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinătate) ori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale apartinand oricaror categorii de titulari ori domenii de creatie pentru care aceasta a fost desemnata colector unic, colector comun sau colector pe domenii de creatie unde exista mai multe organisme de gestiune colectiva reprezentand aceeasi categorie de titulari precum si reprezentarea, promovarea, dezvoltarea si protejarea intereselor membrilor săi.

UPVR își desfăsoară activitatea în legătură cu drepturile patrimoniale conexe aparținând producătorilor de videograme (constând în videoclipuri muzicale si concerte fixate sau in format digital precum si orice alte materiale sau fixari audiovizuale aflate in proprietatea caselor de discuri).

UPVR colecteaza conform Deciziei CAB 209A/20.11.2013 conf. dosar nr. 6459/2/2012 prin care s-a pastrat Hotărârea arbitrală nr. 9 din 10 iulie 2012 (Dosar de arbitraj nr. 9/2012), având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA şi UPVR a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată precum şi a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector s-au stabilit urmatoarele:

  • nivelul remuneraţiilor cuvenite între organismele de gestiune colectivă UPVR şi UPFAR – ARGOA, după cum urmează:
      • remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme va fi repartizată în mod direct de către colectorul unic desemnat de către ORDA în procent de 25% pentru UPVR şi 75% pentru UPFAR – ARGOA;
      • remuneraţia pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor va fi repartizată în mod direct de către colectorul unic desemnat de către ORDA în procent de 15% pentru UPVR şi 85% pentru UPFAR – ARGOA.
  • comisionul de colectare şi de repartizare pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor cuvenit organismului de gestiune colectivă este în cuantum de 6%.

In data de 04.12.2019, UPVR a semnat un protocol tripartit semnat cu UPFR si UPFAR ARGOA si UPVR pentru colectarea prin intermediul organismului UPFAR-ARGOA a remuneratiilor din retransmiterea prin cablu a videogramelor si remuneratiei compensatorii copie privata videograme colectata de UPFR in calitate de colector unic.

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:
– suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
– aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.

In anul 2005, UPFR (Uniunea Producatorilor de Fonograme) a fost desemnat de ORDA prin Decizia 86/2009, drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

Orice activitate desfasurata de UPVR care impune calificari specializate, autorizatii profesionale, avize sau alte cerinte mentionate expres de lege, va fi realizata in colaborare cu persoane sau institutii care corespund acestor calificari, autorizatii, avize si cerinte legale.