Despre Noi

Despre Noi

Uniunea Producatorilor de Videograme din Romania (UPVR) este un organism de gestiune colectiva care are ca principal obiect de activitate (scop asumat) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea videogramelor, a caror gestiune i-a fost incredintata direct (prin mandat) sau indirect (prin contractele încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinătate) ori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale apartinand oricaror categorii de titulari ori domenii de creatie pentru care aceasta a fost desemnata colector unic, colector comun sau colector pe domenii de creatie unde exista mai multe organisme de gestiune colectiva reprezentand aceeasi categorie de titulari precum si reprezentarea, promovarea, dezvoltarea si protejarea intereselor membrilor săi.

UPVR își desfăsoară activitatea în legătură cu drepturile patrimoniale conexe aparținând producătorilor de videograme (constând în videoclipuri muzicale si concerte fixate sau in format digital precum si orice alte materiale sau fixari audiovizuale aflate in proprietatea caselor de discuri).

Orice activitate desfasurata de UPVR care impune calificari specializate, autorizatii profesionale, avize sau alte cerinte mentionate expres de lege, va fi realizata in colaborare cu persoane sau institutii care corespund acestor calificari, autorizatii, avize si cerinte legale.