Anunțuri pentru producători

Adunarea generală anuală a membrilor UPVR 24 martie 2016

Stimaţi membri, În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Videograme din România, convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR, pentru data de 24 martie 2016, ora 14:00, în locația din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, etajul 11, sector 2, Bucureşti: ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR va avea următoarea ordine de zi: Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2015; Aprobarea situaţiilor financiare