Despre noi

Despre Noi

Uniunea Producatorilor de Videograme din Romania (UPVR) este un organism de gestiune colectiva care are ca principal obiect de activitate (scop asumat) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea videogramelor, a caror gestiune i-a fost incredintata direct (prin mandat) sau indirect (prin contractele încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinătate) ori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale apartinand oricaror categorii de titulari ori

Management

Conducerea UPVR este asigurată de către Adunarea Generală, care este adunarea tuturor membrilor. Activitatea curentă a UNIUNII PRODUCATORILOR DE VIDEOGRAME DIN ROMANIA este coordonată de Directorul Executiv, care pune în aplicare deciziile Consiliului Director. Organigrama (deschide) Program de consultari cu membrii UPVR: Luni 16-17:00

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere al UPVR format din 5 (cinci) membri, denumiti „membri ai Consiliului Director”, aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani conform Hotararii Adunarii Generale nr.204/21.03.2017. Dupa expirarea mandatului, membrii sunt re-eligibili. Consiliul Director al UPVR: CAT MUSIC- reprezentat prin Dan Gheorghe Popi MEDIA SERVICES INTERNATIONAL – reprezentat prin Dan Popi MEDIAPRO MUSIC ENTERTAIMENT- reprezentat prin Daniela Adam – Presedinte Consiliu Director ROTON

Membrii UPVR

În prezent, UPVR numără 23 de societăţi membre (lista actualizata): AMMA RECORD prin reprezentant Ioan Chirila ANDRA RECORD prin reprezentant Catalin Maruta BALKANIKA RECORDS prin reprezentant Georgiana Slabu BIG MAN IMPEX prin reprezentant Vasilica Constantinescu BEGGARS GROUP MEDIA LTD prin reprezentant Rob Gruschke CAT MUSIC prin reprezentant Dan Popi DOCTOR MUSIC prin reprezentant Constantin Ionita IJAC MUSIC PRODUCTION prin reprezentant Daniel Ijac IJAC STUDIO MUSIC prin reprezentant Daniel Ijac INSIDE MUSIC prin reprezentant Dorian Enache FAMOUS PRODUCTION

Statut UPVR

Statutul UPVR UPVR este organism de gestiune colectiva care are ca principal obiect de activitate (scop asumat) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea videogramelor, constand in videoclipuri muzicale, concerte fixate si alte materiale audiovizuale apartinand caselor de discuri, a caror gestiune i-a fost incredintata direct (prin mandat) sau indirect (prin contractele incheiate cu reprezentantii acestora din tara sau strainatate) ori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, colectarea si

Legislație

Legea Nr. 8/ 1996 (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), cu modificările şi adăugirile ulterioare. Act în vigoare. Vizualizează Metodologia in baza careia se colecteaza drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale. Vizualizează Metodologia cuprinzand lista de aparate si suporturi in baza careia se colecteaza copia privata videograme. Vizualizează Hotararea arbitrala intre UPVR si UPFAR-ARGOA de impartire a drepturilor intre cele doua organisme aflate pe acelasi domeniu

Misiune. Valori

Misiunea noastră Gestionarea corectă a drepturilor conexe ale producătorilor de videograme Maximizarea colectării Distribuirea remuneraţiilor în modul cel mai eficient posibil Valorile pe care ni le asumăm: Transparenţă Corectitudine Angajament responsabil Respect Profesionalism

Rapoarte Anuale

Martie 2018 Convocator AGA 2018 ( deschide) Proiect de hotarari AGA 2018 (deschide) Situația anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide) Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2018 (deschide) Calendar repartitii 2018 (deschide) Hotarari AGA 2018 (deschide) Buget rectificativ 2017 (deschide) Situatia anuala