Legislație – legi, metodologii, decizii

Legislație - legi, metodologii, decizii

Cadrul legal general

 • Legea Nr. 8/ 1996 (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), cu modificările şi adăugirile ulterioare. Act în vigoare. Vizualizează
 • Metodologia in baza careia se colecteaza drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale. Vizualizează
 • Metodologia cuprinzand lista de aparate si suporturi in baza careia se colecteaza copia privata videograme. Vizualizează
 • Hotararea arbitrala intre UPVR si UPFAR-ARGOA de impartire a drepturilor intre cele doua organisme aflate pe acelasi domeniu de creatie din sursele retransmitere prin cablu si copie private videograme. Vizualizează
 • Decizia Curtii de apel privind apelul impotriva hotararii arbitrale intre UPVR si UPFAR-ARGOA de impartire a drepturilor intre cele doua organisme aflate pe acelasi domeniu de creatie din sursele retransmitere prin cablu si copie private videograme. Vizualizează
 • Ce este o videograma?
  Se consideră videogramă, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare (conform art 106 indice 1 alin1 din Legea 8/1996 modificata si completata).
 • Care sunt drepturile conexe dreptului de autor?
  Drepturile conexe au evoluat in jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru:

  1. artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii;
  2. producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale pentru propriile inregistrari;
  3. organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.
 • Cine este considerat producator de videograme?
  Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa şi îşi asumă responsabilitatea organizării şi realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunet şi, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice şi financiare necesare. (conform art 106 indice 1 alin.2 din Legea 8/1996 modificata si completata).
 • Drepturile producatorilor de videograme 
  În cazul reproducerii şi distribuirii propriilor videograme, producătorul este în drept să înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii şi alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producătorului, pe lângă menţiunile privind autorul şi artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicări, marca de comerţ, precum şi numele ori denumirea producătorului.
  Producătorul de videograme are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:
  a) reproducerea prin orice mijloc şi sub orice formă a propriilor videograme;
  b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări videograme;
  c) închirierea propriilor videograme;
  d) împrumutul propriilor videograme;
  e) importul, în vederea comercializării pe piaţa internă, a propriilor videograme;
  f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor videograme;
  g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor videograme, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
  h) retransmiterea prin cablu a propriilor videograme.Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de videograme este de 50 de ani de la data primei fixări. Totuşi, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicări sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oară oricare dintre acestea.
  Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.

 

UPVR colecteaza prin intermediul altor organisme desemnate colectori, astfel:

 • remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din retransmiterea prin cablu videograme prin intermediul colectorului pe sursa cablu videograme – UPFAR-ARGOA;
 • remuneratia compensatorie copie privata videograme prin intermediul colectorului unic – UPFR.