Rapoarte Anuale

Rapoarte Anuale

Martie 2018

 • Convocator AGA 2018 ( deschide)
 • Proiect de hotarari AGA 2018 (deschide)
 • Situația anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2018 (deschide)
 • Calendar repartitii 2018 (deschide)
 • Hotarari AGA 2018 (deschide)
 • Buget rectificativ 2017 (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Dare de seama 2018 (deschide)

Conform prevederilor art. 134 indice 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generala, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul UPVR.

Martie 2017

 • Convocator AGA 2017 ( deschide)
 • Draft Statut UPVR pentru aprobare AGA ( deschide)
 • Aviz ORDA ( deschide)
 • Draft proiect de hotarari AGA 2017 (deschide)
 • Hotarari AGA 2017 (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPVR 2017 (deschide)
 • Buget rectificativ 2016 (deschide)
 • Dare de seama 2017 (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2017 (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)

Conform prevederilor art. 134 indice 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, intr-un interval de 30 de zile inainte de Adunarea Generala, toate documentele se gasesc spre consultare la sediul UPVR.

Martie 2016

 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPVR (deschide).
 • Convocator AGA Martie 2016 (deschide)
 • Proiect de hotarari AGA 2016 (deschide)
 • Procente aferente criteriilor de repartitie precum si modul de calcul pentru 2016 (deschide)
 • Draft Statut pentru aprobare AG (deschide)
 • Aviz ORDA modificare statut (deschide)
 • Proiect buget rectificativ 2015 (deschide)
 • Proiect de dare de seama (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2016 (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)

Martie 2015

 • Convocator AGA Martie 2015 (deschide)
 • Proiect de hotarari – Expuneri de motive UPVR AGA 2015 (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2015 (deschide)
 • Hotarari adoptate (proces verbal AGA martie 2015) (deschide)
 • Procente aferente criteriilor de repartitie precum si modul de calcul pentru 2015 (deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea UPVR din anul 2014 (deschide)
 • Raportul anual al Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informatii (deschide)
 • Buget rectificativ 2014 – (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Hotararea judecatoreasca definita si irevocabila (deschide)

Martie 2014

 • Convocator AGA Martie 2014 (deschide)
 • Proiect de hotarari – Expuneri de motive UPVR AGA 2014 (deschide)
 • Criterii de Repartitie 2014 (deschide)
 • Statut aprobat in AGA (deschide)
 • Aviz O.R.D.A modificare Statut – (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 1, Bucuresti privind modificarile Statutului UPVR (deschide)
 • Hotarari adoptate (proces verbal AGA martie 2014) (deschide)
 • Buget rectificativ 2013 – (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea UPVR din anul 2013(deschide)

Martie 2013

 • Convocator AGA Martie 2013 (deschide)
 • Proiect de hotarari – Expuneri de motive UPVR AGA 2013 (deschide)
 • Criterii de Repartitie 2013 (deschide)
 • Hotarari adoptate (proces verbal AGA martie 2013) (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea UPVR din anul 2012, aprobata de AGA din 28.03.2013, inregistrata la O.R.D.A cu nr. 2947/29.03.2013 (deschide)
 • Raportul anual al Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informatii (deschide)
 • Regulamentul de Organizare si Functionare UPVR (deschide)
 • Organigrama (deschide)
 • Buget rectificativ 2012 (deschide)
 • Hotararea judecatoreasca definita si irevocabila (deschide)

Decembrie 2012

Octombrie 2012

 • Convocator AGE (deschide)
 • Expuneri de motive ale hotararilor propuse adoptarii de catre Adunarea Generala Extraordinara din 4 octombrie 2012 (deschide)
 • Amanare AGE 2012 (deschide)

Martie 2012

 • Convocator AGA (deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea din 2011 (deschide)
 • Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informatii (deschide)
 • Hotarari adoptate (proces verbal A.G.A. martie 2012) (deschide)
 • Regulament de organizare si functionare (deschide)
 • Regulament de organizare si functionare a comisiei permanente privind accesul la informatii (deschide)
 • Organigrama (deschide)

Ianuarie 2012

 • Convocator AGE (deschide)
 • Hotarari adoptate (proces verbal A.G.E. ianuarie 2012) (deschide)
 • Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila (deschide)