Statut UPVR

Statut UPVR

Statutul UPVR

UPVR este organism de gestiune colectiva care are ca principal obiect de activitate (scop asumat) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea videogramelor, constand in videoclipuri muzicale, concerte fixate si alte materiale audiovizuale apartinand caselor de discuri, a caror gestiune i-a fost incredintata direct (prin mandat) sau indirect (prin contractele incheiate cu reprezentantii acestora din tara sau strainatate) ori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale apartinand oricaror categorii de titulari ori domenii de creatie pentru care aceasta a fost desemnata colector unic, colector comun sau colector pe domenii de creatie unde exista mai multe organisme de gestiune colectiva reprezentand aceeasi categorie de titulari, precum si reprezentarea, promovarea, dezvoltarea si protejarea intereselor membriilor sai.

(Statutul UPVR)

Aviz O.R.D.A modificare Statut  (deschide)

Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPVR (deschide)